قانون مدنی – ماده ۲

ماده ۲:
قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید