قانون نظام صنفی – ماده ۱

‌ماده ۱:

نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان،‌وظایف،‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می کند.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید