مدیریت کسب و کارهای حقوقی با استفاده از الگوی تأسیس بانک

مدیریت کسب و کارهای حقوقی

مدیریت کسب و کارهای حقوقی می تواند با بهره گیری از تجربه شکل گیری برخی نهادهای اقتصادی دیگر باشد. یکی از مهمترین نهادهایی که می تواند به ما در مدیریت کسب و کارهای حقوقی کمک کند، بانک است. اما بانک ها چطور می توانند به ما در این مهم کمک کنند. این مقاله، به طور کامل به بررسی این موضوع خواهد پرداخت. این الگو حتی می تواند برای فعالیت وکلا، حقوقدانان و مشاورین حقوقی در شبکه های اجتماعی راهگشا باشد.

ایده تشکیل بانک چگونه شکل گرفت؟

شکل اولیه بانک ها از فعالیت زرگران و تجار یهودی شکل گرفت. تجار و بازرگانان پول ها و نقدینگی مازاد خود را نزد زرگران به امانت می گذاشتند. آنها نقدینگی مازاد خود را به زرگران می دادند و زرگران نیز رسیدی به آنها ارائه می کردند. زرگران این وجوه را به دیگران وام یا قرض یا نزول می دادند. در واقع زرگران با این وجوه درآمدزایی می کردند و بر اصل پول اضافه می کردند. حال، یا این سود را خود می گرفتند و یا با صاحب سرمایه تقسیم می کردند.

این کار یک اثر مهم دیگر هم داشت. وجوه اندک هر بازرگان برای انجام فعالیت های بزرگ کافی نبود. اما جمع شدن این دارایی ها نزد زرگران، مبالغ زیادی را گرد هم آورد. حال، با این مبالغ می شد فعالیت های بزرگی را آغاز کرد. نکته مهم در مدیریت کسب و کارهای حقوقی هم از اینجا شکل می گیرد. قدرت جمع شدن سرمایه و اعتبار.

مدیریت کسب و کارهای حقوقی

چگونه می توان از الگوی تأسیس بانک، مدیریت کسب و کارهای حقوقی را بهینه کرد؟ در این بخش به یک فرصت و یک تهدید اشاره می شود. فرصت مهم اینجا است. شما می توانید با گرد هم آمدن و استفاده از ظرفیت همکاران، در قالب مؤسسه فعالیت کنید.

فرصتی که مؤسسات حقوقی به شما می دهد، همانند فرصتی است که بانک ها دارند. هر یک از شما اعتبار خود را به ظرف مؤسسه حقوقی می ریزید. اعتباری که در کنار هم شکل می گیرد، برای انجام فعالیت های بزرگ مناسب است. حتی وکلا، حقوقدانان و مشاورین حقوقی می توانند از این الگو در شبکه های اجتماعی استفاده کنند. وقتی چند نفر با هم در یک صفحه فعالیت می کنند، اعتبار آن صفحه بسیار بالاتر خواهد رفت. 

البته مدیریت کسب و کارهای حقوقی به این شیوه تهدیدهایی هم دارد. گاهی این تهدیدها باعث می شود افراد حاضر در مؤسسه حقوقی هم افزایی نداشته باشند. مهمترین موضوع در این خصوص، شیوه انتخاب شرکای مؤسسه است. 

با چه کسانی مؤسسه حقوقی تأسیس کنیم؟ 

افرادی که در کنار هم یک مؤسسه حقوقی را تأسیس می کنند، باید کمترین هم پوشانی را داشته باشند. در این صورت، اعتباری که در یک مؤسسه حقوقی تجمیع می شود، به مراتب بیشتر است. اما چه افرادی با یکدیگر هم پوشانی دارند؟ فرض کنید دو نفر در یک محل مشخص کار می کنند. هر دو آنها نیز با جامعه هدف مشابهی ارتباط دارند. یا اینکه دو نفر با هم در یک رشته و در یک دانشگاه تحصیل می کردند. جامعه ارتباطی آنها نیز کمابیش شبیه یکدیگر است. البته، پاسخ به این سوال نیز باید از مجموع داده های مربوط به هر مورد استخراج شود. نکته مهم این است که طرفین باید جامعه ارتباطی جدیدی را با خود به مؤسسه حقوقی هدایت کنند. یعنی موکلینی از سبدهای مختلف، وارد مؤسسه حقوقی کنند. بنابراین، در مدیریت کسب و کارهای حقوقی تان حتماً به این نکته توجه داشته باشید.

یک حقوقدان سه بعدی حتماً باید این نکات را در فعالیت های خود مدنظر قرار دهد. برای بررسی بهتر این موضوع، ویدئوی زیر را با دقت مشاهده کنید. شما می توانید دیگر ویدئوهای مربوط به راهکارهای اقتصادی را از صفحه «اقتصاد» دریافت کنید.

اشتراک گذاری: