موکلین فعلی را حفظ کنیم یا به دنبال جذب موکلین جدید باشیم؟

موکلین فعلی

موکلین فعلی را حفظ کنیم یا به دنبال جذب موکلین جدید باشیم؟ مسئله این است. اولویت برنامه های بازاریابی یک وکیل یا مشاور حقوقی باید بر کدام یک از این دو مورد قرار گیرد؟ آنگونه که مشاهده می شود، بیشتر تلاش وکلا و مشاورین حقوقی، صرف جذب موکلین جدید می شود. یعنی، توسعه بازار در اولویت وکلا قرار دارد. اما آیا این استراتژی می تواند یک استراتژی مناسب باشد؟

استراتژی مناسب برای وکلا و مشاورین حقوقی

استراتژی مناسب در بازاریابی وکلا و مشاورین حقوقی، تمرکز بر موکلین فعلی و حفظ آنان است. این موضوع برای آنها صرفه مالی نیز دارد. با توجه به مقاله «وکیل پنج ستاره» اگر شما به تعهداتتان درست عمل کنید، نیمی از راه را رفته اید. از شما جز این هم انتظار نمی رفته است. اما اگر حس مثبتی هم در موکل ایجاد کنید، می توانید او را به موکل وفادار خود تبدیل کنید. این فرد در طول زمان همیشه و همواره همراه شما می ماند. از سوی دیگر، به سفیر برند شما تبدیل می شود. همیشه و هر جا از مزایای استفاده از خدمات حقوقی شما می گوید. همچنین، او شما را به افراد زیادی معرفی می کند.  

اگر به دنبال موکلین جدید باشیم چه؟

همانطور که اشاره کردیم، اولویت شما باید حفظ موکلین فعلی باشد. البته به این معنی نیست که شما نیازی به موکلین جدید ندارید. شما همواره به دنبال موکلین جدید و توسعه بازار خدمات حقوقی خود خواهید بود. بحث در اینجا بر سر تعیین اولویت ها است. تمرکز بر جذب موکلین جدید، ۵ تا ۹ برابر هزینه های شما را افزایش خواهد داد. بنابراین، از نظر مالی نیز به صرفه است که بر حفظ موکلین فعلی تمرکز شود. حقوقدانان سه بعدی نیز چنین می کنند. با تمرکز بر موکلین فعلی، به دنبال موکلین جدید می روند.

ویدئوی زیر از عرفانه محمدی مقدم به این موضوع می پردازد. شما می توانید دیگر مطالب مربوط به حوزه «موکل نوازی» را نیز از همین سایت مطالعه کنید.    

اشتراک گذاری: