فراموش کردن موضوع سخنرانی

فراموش کردن موضوع سخنرانی

فراموش کردن موضوع سخنرانی یا پاره شدن رشته افکارمان، مثل یک کابوس است. وقتی برای سخنرانی، دفاع از موکل در جلسه دادگاه و هر ارائه دیگری آماده می شویم، نگرانیم. اینکه مبادا سررشته بحث از دستمان در رود و موضوع صحبتمان را فراموش کنیم. این موضوع خصوصاً برای وکلا و حقوقدانان اهمیت بسزایی دارد. چرا […]

زبان بدن دروغگوها

زبان بدن

زبان بدن دروغگوها چگونه است؟ چگونه از طریق نشانه های ظاهری به دروغگویی طرف مقابل پی ببریم؟ آیا با وجود هر یک از این نشانه ها، می توان با اطمینان از دروغگویی فرد مقابل پرده برداشت؟ شما به عنوان یک وکیل، قاضی و به طور کلی یک حقوقدان، به آشنایی با این مفهوم نیاز دارید. […]

تنظیم قرارداد با ذهن زیبا: استفاده از تعادل نش در وکالت و مشاوره حقوقی

تنظیم قرارداد با ذهن زیبا

تنظیم قرارداد با ذهن زیبا یعنی چه؟ چگونه می توان از مبانی اقتصادی در ارائه مشاوره های حقوقی و وکالت استفاده کرد؟ چرا برخی از تجار و بازرگانان از خدمات مشاوره حقوقی استفاده نمی کنند؟ در این چند سطر تلاش شده است تا به این چند سوال پاسخ دهیم. تا پایان همراه ما باشید. چرا […]