عرفانه محمدی مقدم

عرفانه محمدی مقدم در حوزه حقوق مالکیت فکری فعالیت دارد. در این بخش می توانید سوابق تحصیلی و اجرایی ایشان را مطالعه فرمایید. 

سوابق تحصیلی:

دانش آموخته کارشناسی حقوق و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری.

نگارش پایان نامه با موضوع «ابعاد حقوقی رایانش ابری».

سوابق اجرایی:

مشاور حقوقی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای (۱۳۹۹).

کسب مقام سوم در مسابقه ملی تدوین و تنظیم مقررات فضای مجازی. برگزار شده توسط سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر (ساترا).

رییس مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات (۱۳۹۹ تا کنون)