بازار ارائه خدمات حقوقی و وکالت امروزه به یکی از حوزه های به شدت رقابتی تبدیل شده است. در شرایط رقابتی، افرادی که نیاز به مشاوره حقوقی دارند، گزینه های متعددی را پیش رو دارند. آنها می توانند از خدمات وکلا و مشاورین حقوقی مختلفی استفاده کنند. اما یک سوال کلیدی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. چه عواملی باعث می شود که یک وکیل و مشاور حقوقی نسبت به سایر همکاران برتری یابد؟ آیا صرف داشتن اطلاعات حقوقی جامع برای این منظور کافی است؟

عقیده ما بر این است که در فضای به شدت رقابتی ارائه خدمات حقوقی، باید راهبرد و استراتژی مشخصی داشت. اساس راه اندازی رسانه آموزشی «حقوقدانان سه بعدی» نیز با همین رویکرد شکل گرفته است. صرف داشتن اطلاعات حقوقی گسترده به فعالیت حرفه ای شما کمکی نمی کند. چه بسا حقوقدانان اندیشمند و فاضلی که در فضای کار، تجربه موفقی ندارند. بر این اساس، تلاش شده است تا در کنار حقوق، «مدیریت» و «اقتصاد» نیز آموزش داده شوند. تمامی مطالب ارائه شده در این رسانه، بر اساس یافته های معتبر علمی تنظیم شده اند. ضمناً کتب و منابع معتبری نیز برای مطالعات تکمیلی به مخاطبین محترم پیشنهاد می گردد.