وکالت در کنار رقبا شیرین تر است.

وکالت در کنار رقبا

وکالت در کنار رقبا، شیرین تر است. اما چگونه می توان چنین اعتقادی داشت؟ مگر نه این است که همکاران وکیل و رقبا، بخشی از بازار خدمات حقوقی را در اختیار دارند؟ مگر نه این که هر کس به رقبای ما مراجعه کند، ما از ارائه خدمات به او محروم می شویم؟ یک شخص یا […]

نفرین منابع در مؤسسات حقوقی

نفرین منابع

نفرین منابع در مؤسسات حقوقی به چه معنا است؟ چه زمانی از مفهوم نفرین منابع بحث می شود؟ این موضوع چه تأثیری بر فعالیت مؤسسات حقوقی دارد؟ آیا وفور منابع مالی نیز می تواند باعث شکست کسب و کارهای حقوقی شود؟ در این مقاله به طور جامع از این موضوع بحث شده است. نفرین منابع […]

مدیریت کسب و کارهای حقوقی با استفاده از الگوی تأسیس بانک

مدیریت کسب و کارهای حقوقی

مدیریت کسب و کارهای حقوقی می تواند با بهره گیری از تجربه شکل گیری برخی نهادهای اقتصادی دیگر باشد. یکی از مهمترین نهادهایی که می تواند به ما در مدیریت کسب و کارهای حقوقی کمک کند، بانک است. اما بانک ها چطور می توانند به ما در این مهم کمک کنند. این مقاله، به طور […]

تنظیم قرارداد با ذهن زیبا: استفاده از تعادل نش در وکالت و مشاوره حقوقی

تنظیم قرارداد با ذهن زیبا

تنظیم قرارداد با ذهن زیبا یعنی چه؟ چگونه می توان از مبانی اقتصادی در ارائه مشاوره های حقوقی و وکالت استفاده کرد؟ چرا برخی از تجار و بازرگانان از خدمات مشاوره حقوقی استفاده نمی کنند؟ در این چند سطر تلاش شده است تا به این چند سوال پاسخ دهیم. تا پایان همراه ما باشید. چرا […]