سخنرانی برف پاک کنی برای وکلا و حقوقدانان

سخنرانی برف پاک کنی

سخنرانی برف پاک کنی، یکی از تکنیک های سخنرانی است. این روش می تواند برای حقوقدانان و وکلا بسیار حائز اهمیت باشد. مدرسین حقوقی، وکلای دادگستری و حقوقدانان می توانند با استفاده از این روش منظور خود را بهتر منتقل کنند. این روش، هم کیفیت سخنرانی شما را بهبود می بخشد و هم به فهم […]

تکنیک د د م د در سخنرانی؛ 4 گام طلایی

تکنیک د د م د در سخنرانی

تکنیک د د م د در سخنرانی چیست؟ استفاده از این تکنیک باعث می شود که پیام شما بسیار باورپذیرتر به نظر رسد. اینگونه می توانید پیامتان را بهتر به طرف مقابل منتقل کنید. همانطور که از نام این تکنیک برمی آید، این تکنیک چهار مرحله دارد. «دیدگاه»، «دلایل»، «مثال» و «دیدگاه»، این چهار مرحله […]

وکیل سخنور دایره واژگان وسیعی دارد

وکیل سخنور

وکیل سخنور چه کسی است؟ چگونه یک وکیل می تواند مهارت های سخنوری و فن بیان خود را تقویت کند؟ آیا تا تبدیل شدن به یک وکیل سخنور و با فن بیان قوی راه زیادی باقی است؟ با چه ابزاری می توانیم نمره سخنوری خود را ارزیابی کنیم؟ در این مقاله قصد داریم اولین گام […]

فراموش کردن موضوع سخنرانی

فراموش کردن موضوع سخنرانی

فراموش کردن موضوع سخنرانی یا پاره شدن رشته افکارمان، مثل یک کابوس است. وقتی برای سخنرانی، دفاع از موکل در جلسه دادگاه و هر ارائه دیگری آماده می شویم، نگرانیم. اینکه مبادا سررشته بحث از دستمان در رود و موضوع صحبتمان را فراموش کنیم. این موضوع خصوصاً برای وکلا و حقوقدانان اهمیت بسزایی دارد. چرا […]