ارتباط چشمی و 4 دقیقه طلایی در جلسات کاری

ارتباط چشمی

ارتباط چشمی صحیح تأثیر بسیار زیادی در شکل گیری ارتباطات ما دارد. چشم ها در زبان بدن به عنوان دریچه ها و پنجره هایی به درون شناخته می شوند. یعنی می توان از این پنجره به راحتی پی به درون طرف مقابل برد. همین چشم ها، رازهای درون شما را نیز افشا می کنند. بنابراین، […]

وکیل با اعتماد به نفس، هستید یا خواهید شد؟

وکیل با اعتماد به نفس

وکیل با اعتماد به نفس چه ویژگی هایی دارد؟ اولین مرحله این است که فرد باور داشته باشد که فردی با اعتماد به نفس است. مرحله دوم این است که فرد بتواند به گونه ای رفتار کند که طرف مقابل نیز چنین حسی را داشته باشد. یعنی افرادی که با او برخورد و تعامل دارند […]

زبان بدن دروغگوها: دروغگوها را بدون ماسک ببینید

زبان بدن دروغگوها

زبان بدن دروغگوها، می تواند پرده از دروغ آنها بردارد. اگر شما به تکنیک های شناخت زبان بدن آشنا باشید، به راحتی می توانید دروغگوها را بدون ماسک ببینید.  زبان بدن چیست؟  زبان بدن یا تن گفت، پیش از هر زبان دیگری، ارتباطات انسان ها با یکدیگر را شکل داده است. شاید حتی بتوان گفت […]

زبان بدن دروغگوها

زبان بدن

زبان بدن دروغگوها چگونه است؟ چگونه از طریق نشانه های ظاهری به دروغگویی طرف مقابل پی ببریم؟ آیا با وجود هر یک از این نشانه ها، می توان با اطمینان از دروغگویی فرد مقابل پرده برداشت؟ شما به عنوان یک وکیل، قاضی و به طور کلی یک حقوقدان، به آشنایی با این مفهوم نیاز دارید. […]