از موکلین قبلی چه خبر؟ اجرای سیاست های موکل نوازی با ثبت اطلاعات موکل

از موکلین قبلی چه خبر

از موکلین قبلی چه خبر؟ بعد از اینکه موضوع وکالت انجام شد، آیا کار شما با موکل تمام می شود؟ اینکه مجدداً به شما مراجعه می کند یا نه چقدر اهمیت دارد؟ اصولاً وقتی موکل شما مدت زیادی به شما مراجعه نکرد، چه استراتژی می تواند راهگشا باشد؟ برای بررسی این موضوع، شما باید اقداماتی را از لحظه ورود و پذیرش پرونده انجام دهید. این اقدامات می توانند پس از اتمام کار و در روابط آتی شما با موکل اثرگذار باشند.

ثبت اطلاعات در زمان پذیرش پرونده یا ارائه مشاوره حقوقی

گاهی اوقات از خودتان می پرسید: از موکلین قبلی چه خبر؟ چرا دیگر به من مراجعه نکرد؟ آیا نیاز به مشاوره حقوقی نداشته یا از کیفیت خدمات حقوقی من رضایت نداشته است؟ وقتی شما بعنوان وکیل یا مشاور حقوقی این سوال را می پرسید، پاسخ را به راحتی بدست نمی آورید. شما باید اقداماتی را در لحظه پذیرش پرونده انجام دهید. در زمان مراجعه موکل، وکیل باید اطلاعات مربوط به موکل را به درستی ثبت و ضبط نماید. به عنوان مثال، شغل او چیست؟ پرونده او در چه حوزه ای بوده و برای چه موضوعی به شما مراجعه کرده است؟ برخی ویژگی های رفتاری او و اینکه تمایلات خاص او چه بوده است؟ همچنین، باید تاریخ تمام مراجعات او و خصوصاً آخرین مراجعه به خوبی ثبت شود.

طبیعتاً برخی از این اطلاعات در ادامه مسیر و در جریان ارائه خدمات حقوقی به دست می آیند. یعنی شما پرونده ای برای هر فرد تشکیل می دهید و به مرور اطلاعات مهم را در آن درج می کنید. نحوه ثبت و ضبط و نگهداری اطلاعات هم باید به گونه ای باشد که بتوانید خیلی راحت به آن دسترسی پیدا کنید. با این اطلاعات می توانید فرآیند ارائه مشاوره حقوقی و وکالت خود را مدیریت کنید. بسیاری از برنامه های بازاریابی و برندسازی هم می توانند با استفاده از این اطلاعات صورت پذیرند. از موکلین قبلی چه خبر؟ آنها این قابلیت را دارند که بارها به شما مراجعه کنند.

در ادامه شما می توانید ویدئوی زیر با عنوان «از موکلین قبلی چه خبر؟» از عرفانه محمدی مقدم را مشاهده کنید. برای دیدن دیگر ویدئوهای حوزه «موکل نوازی» به همین بخش در سایت حقوقدانان سه بعدی مراجعه کنید.    

اشتراک گذاری: