سخنرانی برف پاک کنی برای وکلا و حقوقدانان

سخنرانی برف پاک کنی

سخنرانی برف پاک کنی، یکی از تکنیک های سخنرانی است. این روش می تواند برای حقوقدانان و وکلا بسیار حائز اهمیت باشد. مدرسین حقوقی، وکلای دادگستری و حقوقدانان می توانند با استفاده از این روش منظور خود را بهتر منتقل کنند. این روش، هم کیفیت سخنرانی شما را بهبود می بخشد و هم به فهم مطالب کمک می کند.

سخنرانی برف پاک کنی

یک برف پاک کن را به خاطر آورید. برف پاک کن دائماً در رفت و برگشت است، یک بار به عقب برمی گردد و دوباره شیشه را تمیز می کند. سخنرانی برف پاک کنی هم اینگونه است. در سخنرانی برف پاک کنی هم شما بعد از هر موضوع به عقب برمی گردید. اگر لطیفه ای، داستانی یا نکته ای در آن خصوص دارید ذکر می کنید. سپس، به ادامه سخنرانی مشغول می شوید. همین کار را تکرار خواهید کرد.

مثالی برای سخنرانی برف پاک کنی

بگذارید سخنرانی برف پاک کنی را با ذکر مثالی توضیح دهیم. فرض کنید که موضوع سخنرانی شما در خصوص ضرورت و اهمیت ثبت علامت تجاری است. در اینجا باید به عقب برگردید. از ضرورت ثبت علامت تجاری مثالی ذکر کنید. اینکه چگونه برخی کسب و کارها با رعایت نکردن این مهم، با آسیب های جدی مواجه شدند. این مثال، هم مباحث شما را روشن تر می کند و هم سخنرانی شما را قوی تر.

سخنرانی برف پاک کنی با مخاطب چه می کند؟

وقتی از سخنرانی برف پاک کنی استفاده کنید، هر دو نیمکره مغز مخاطب درگیر می شود. هم نیمکره چپ و هم نیمکره راست مغز او درگیر خواهد شد. نیمکره چپ با حقایق و واقعیات پیوند دارد. این در حالی است که نیمکره راست با هیجانات و احساسات در ارتباط است. برای فعال کردن ذهن مخاطب، باید بتوانید به خوبی این دو نیمکره را درگیر کنید. پس، ابتدا حقایق را بگویید و بعد برای آن مثال بزنید.

ویدئوی آموزشی با موضوع سخنرانی برف پاک کنی

ویدئوی زیر از عرفانه محمدی مقدم به موضوع «سخنرانی برف پاک کنی» می پردازد. شما می توانید دیگر ویدئوهای مربوط به حوزه «آیین سخنرانی» را در این بخش از سایت مشاهده کنید. سایت حقوقدانان سه بعدی، مرجع آموزش برندسازی شخصی و مذاکره حقوقی به حقوقدانان و وکلا است. شما می توانید همواره با مراجعه به وب سایت حقوقدانان سه بعدی از مطالب آموزشی استفاده کنید.

اشتراک گذاری: