وکیل با اعتماد به نفس، هستید یا خواهید شد؟

وکیل با اعتماد به نفس

وکیل با اعتماد به نفس چه ویژگی هایی دارد؟ اولین مرحله این است که فرد باور داشته باشد که فردی با اعتماد به نفس است. مرحله دوم این است که فرد بتواند به گونه ای رفتار کند که طرف مقابل نیز چنین حسی را داشته باشد. یعنی افرادی که با او برخورد و تعامل دارند هم او را فردی با اعتماد به نفس بدانند. در این مقاله بررسی خواهیم کرد که چگونه می توان به یک وکیل با اعتماد به نفس تبدیل شد.

رابطه علت و معلولی در زبان بدن

در زبان بدن به رابطه علت و معلولی اشاره می شود. علائم و نشانه های بدن فرد حاکی از طرز فکر و آنچه در درون او می گذرد، هستند. آنچه در درون فرد می گذرد نیز باعث می شود که علائم و حرکات و اشارات بدن فرد تغییر کند. این موضوع دو نکته را به ما یادآور می شود. اول اینکه می توان با آگاهی از تفسیر زبان بدن، به درون افراد پی برد. دوم اینکه، می توان با تغییر رفتارها، ذهنیت خود را نیز دستخوش تغییراتی کرد. پس برای تبدیل شدن به یک وکیل با اعتماد به نفس، باید حرکات یک فرد با اعتماد به نفس را شناخت.

زبان و اشارات بدن یک وکیل با اعتماد به نفس

یک وکیل با اعتماد به نفس بالا، بین خود و محیط پیرامون مانع ایجاد نمی کند. ایجاد مانع و حائل به این معنی است که فرد از محیط پیرامون خود ترس دارد. یا نگران است که از محیط پیرامون آسیبی به او وارد شود. پس، وقتی فرد در موضع ضعف قرار می گیرد، خود را پشت مانعی پنهان می کند. محیط پیرامون می تواند یک اتاق یا محیط بیگانه و یا حتی یک شخص بیگانه و ناشناس باشد.

وکیل با اعتماد به نفس، خود را پشت اجسامی مثل خودکار و فنجان و مانند آنها پنهان نمی کند. وکیل با اعتماد به نفس، دست های خود را به عنوان مانعی بین خود و محیط اطراف قرار نمی دهد. اگر کیف یا کلاسور یا اسنادی را با خود حمل می کند، آن را جلوی خود قرار نمی دهد. یعنی از آنها به عنوان حائلی برای دفاع از خود استفاده نمی کند. (در ویدئوی زیر می توانید نمونه هایی از این موارد را ببینید).

البته افراد حرفه ای می توانند فقدان اعتماد به نفس خود را پنهان کنند. به عنوان مثال، آنها وانمود می کنند که از دست هایشان به عنوان حائل و مانع استفاده نمی کنند. مثلاً با ساعت و انگشتر خود بازی می کنند. در حالی که هدف اصلی آنها این است که با این کار مانعی بین خود و طرف مقابل ایجاد کنند. اما یک وکیل با اعتماد به نفس سعی می کند تا از این رفتارها پرهیز کند. کاری که سیاستمداران یا سخنرانان موفق نیز انجام می دهند.

اگر اعتماد به نفس بالایی نداریم، چه کنیم؟

یک وکیل با اعتماد به نفس می تواند از موکل خود بهتر دفاع کند. تمام انرژی او صرف پرونده و تمرکز بر آن می شود و از حاشیه ها دور می شود. اما اگر وکیل با اعتماد به نفسی نیستیم، چه کنیم؟ مثل معروفی است که می گوید «آن قدر تقلبی اش را بساز تا بتوانی اصلی اش را بسازی». شما هم باید برای شروع تقلبی اش را بسازید. یعنی چه؟ یعنی حرکات و اشارات وکلا و اشخاص با اعتماد به نفس را از خود نشان دهید.

اگر شما وکیل با اعتماد به نفسی نیستید، رابطه علت و معلولی را به خاطر بیاورید. از بیرون و حرکات و اشارات بدنتان شروع کنید. سعی کنید زبان بدنتان به شکل زبان بدن یک فرد با اعتماد به نفس باشد. اگر بنا است شما در جلسه ای حاضر شوید (مثل دادگاه)، کارهایی را از صبح آن روز تمرین کنید. از صبح آن روز سعی کنید تا بین خود و محیط پیرامونتان حائل ایجاد نکنید. اثرات این کار را در جلسه مشاهده کنید. همین برنامه را برای هر روزتان داشته باشید. به خاطر داشته باشید حقوقدانان سه بعدی با اعتماد به نفس بالا ظاهر می شوند. 

ویدئوی زیر از سیدعلیرضا شکوهیان به بررسی دقیق تر این موضوع می پردازد. در این ویدئو تصاویر متعددی برای درک بهتر موضوع قرار گرفته است. شما می توانید دیگر مطالب حوزه «زبان بدن» را از همین بخش مشاهده کنید.      

اشتراک گذاری: