شکار قلب در مذاکره

شکار قلب در مذاکره

شکار قلب در مذاکره، به چه معنا است؟ اساساً چرا باید در مذاکره به دنبال شکار قلب باشیم؟ در این مقاله به یکی از تکنیک های بسیار مهم در مذاکره خواهیم پرداخت.

حس خوبی به طرف مقابل القا کنید

شکار قلب در مذاکره از طریق القای حس مهم بودن به طرف مقابل بدست می آید. شما باید حس مهم بودن و قابل احترام بودن را در طرف مقابل ایجاد کنید. همه افراد دوست دارند که مهم باشند و مورد توجه قرار گیرند. در این موقعیت است که آنها اعتماد به نفس بیشتری را تجربه می کنند. اگر این احساس به درستی به طرف مقابل منتقل شود، در مغز آنها هورمون اندروفین ترشح می شود. ترشح همین هورمون، مقدمه شکار قلب در مذاکره است.

این هورمون مسئول ایجاد شادی و نشاط در فرد است. ترشح این هورمون باعث می شود که فرد مقابل در مذاکره، حس بهتری نسبت به شما داشته باشد. پس، احترام بگذارید و طرف مقابل را مهم جلوه دهید تا قلباً شما را همراهی کنند. شکار قلب در مذاکره هم به همین معنا است. یعنی شما قلب طرف مقابل را شکار کنید، سپس به خواسته های خود نزدیک تر خواهید بود.

شکار قلب به روش برایان تریسی

برایان تریسی در کتاب «قدرت جذبه» اصولی را برای جذاب بودن معرفی می کند. مهمترین اصلی که او در کتاب نام می برد، «خوب گوش دادن» است. خوب شنیدن به طرف مقابل این احساس را القا می کند که حرف های او مهم است. بنابراین، می توان از راهکار برایان تریسی هم برای شکار قلب در مذاکره استفاده کرد. البته، خوب گوش دادن با صرف شنیدن فرق دارد. چه بسا افرادی که می شنوند اما فقط برای اینکه بتوانند دوباره حرف های خودشان را شروع کنند. شنیدن باید دقیق، فعال و برای فهمیدن منظور و خواسته های طرف مقابل باشد. به عنوان یک حقوقدان سه بعدی، خوب بشنوید و قلب طرف مقابل را شکار کنید.

شما می توانید ویدئوی زیر از عرفانه محمدی مقدم در این خصوص را ببینید. برای دیدن دیگر ویدئوهای مربوط به «مدیریت ذهن» می توانید به این بخش از سایت مراجعه کنید. در عنوان «مدیریت ذهن»، از تکنیک های مذاکره و متقاعدسازی بحث شده است. 

اشتراک گذاری: