وکالت عمیق یا سطحی؟ در چه عمقی وکالت کنیم؟

وکالت عمیق

وکالت عمیق یا سطحی؟ شما چه عمقی را برای وکالت انتخاب می کنید؟ آیا همواره وکالت عمیق و تخصصی بهتر از وکالت سطحی است؟ اینکه شما در چه عمقی وکالت کنید، به استراتژی و راهبرد شما بستگی دارد. در این مقاله به شما کمک می شود تا استراتژی بهتری برای مدیریت وکالت و مشاغل حقوقی انتخاب کنید.

مشکل و پرسش اصلی وکلا چیست؟

یکی از سوالات عمده وکلا و مشاورین حقوقی این است که چگونه خود را به جامعه هدفشان معرفی کنند؟ آیا باید وکالت عمیق را در برنامه خود قرار دهند، یا وکالت سطحی را؟ آیا باید خود را در تمامی حوزه ها متخصص معرفی کنند یا اینکه به حوزه خاصی بسنده کنند؟ آیا بهتر است که یک وکیل یا مشاور حقوقی همه کاره باشیم یا باید تخصصی کار کرد؟ آیا ممکن است با انتخاب وکالت عمیق و تخصصی، بسیاری از پرونده ها را از دست بدهید؟ چگونه باید به این سوال پاسخ داد؟ نکته مهم اینجا است که این سوال، پاسخ مشخصی ندارد و به استراتژی شما در وکالت بازمی گردد. 

چگونه عمق وکالتمان را مشخص کنیم؟

برای تعیین استراتژی درست می توان به روش کار ماهیگیران توجه کرد. گاهی اوقات استراتژی یک ماهیگیر این است که در ساحل دریا یا در رودخانه ماهیگیری کند. در اینجا عمق کار کم است. طبیعتاً ماهیگیر هم انتظار صید ماهی بزرگی را ندارد. البته او می تواند به انتظار شانس و اقبال بماند. در اینجا، استراتژی صید ماهیان کوچک تر اما با تعداد بیشتر است. اوضاع وکالت هم به همین ترتیب است. شما باید از بین وکالت عمیق یا سطحی انتخاب کنید.

وکالت عمیق یا تخصصی

گاهی اوقات شما وکالت عمیق را انتخاب می کنید. حوزه خاصی از دانش حقوقی و وکالت را انتخاب می کنید. در همین حوزه بخصوص عمیق می شوید و به فعالیت می پردازید. شما در این حوزه به یک متخصص تبدیل می شوید و البته پرونده های بزرگ تری را شکار می کنید. غالباً پرونده های بزرگ را نمی توان در عمق کم یافت. ضمناً ممکن است شما پرونده های کوچک را هم از دست بدهید. شاید به عموم مردم این هشدار منتقل شود که شما در دیگر حوزه ها تسلطی ندارید. همین موضوع است که بسیاری از وکلا را از وکالت عمیق بازمی دارد.

وکالت سطحی یا عمومی

گاهی اوقات یک وکیل یا مشاور حقوقی، وکالت سطحی را انتخاب می کند. در اینجا شخص وکیل خود را در تمامی حوزه ها و پرونده ها صاحب نظر معرفی می کند. او در هر کدام از حوزه ها مسلط معرفی می شود اما از عمق کار او کاسته می شود. او در دریایی فعالیت می کند به عمقی بسیار کم. در اینجا پرونده های بزرگ تر و باارزش مالی بالاتر کمتر هستند. البته این موضوع به بازار خدمات حقوقی آن شهرستان نیز وابسته است.

اصول انتخاب استراتژی وکالت   

اینکه کدامیک از این دو راهبرد و استراتژی را انتخاب کنید، تابع شرایط و ویژگی های خاص خودتان است. اینکه کدامیک از این دو استراتژی سود بیشتری را بدنبال دارند، این هم مسئله ای با یک پاسخ واحد نیست. ممکن است تعداد پرونده های با ارزش مالی کمتر به نحوی باشد که با سود نهایی وکالت عمیق برابری کند. بگذارید دو موقعیت بسیار شایع را مورد بررسی قرار دهیم. گاهی اوقات شما کار دیگری در کنار وکالت دارید. مشاور حقوقی شرکت یا نهادی هستید. یا کسب و کار دیگری خارج از حوزه خدمات حقوقی دارید. در اینجا شما نیازی به ارائه مشاوره حقوقی در تمامی حوزه ها ندارید. یعنی این شرایط به شما کمک می کند تا شما راحت تر وکالت عمیق را انتخاب کنید.

موضوع دیگر، توجه به وضعیت بازار خدمات حقوقی و وکالت در شهرستان محل فعالیت شما است. در بسیاری از شهرستان ها و حتی تهران، وکالت عمیق روند شایعی نیست. غالب وکلا به صورت عمومی و در تمامی زمینه های حقوقی وکالت می کنند. در اینجا اگر شما خود را یک وکیل متخصص معرفی کنید، شاید تعداد پرونده ها برای شروع کافی نباشند. حتی تا وقتی که به عنوان متخصص شناخته شوید، ممکن است بسیاری از پرونده ها را از دست دهید. وقتی در چنین فضایی حضور دارید، می توانید در تمامی زمینه ها به وکالت اشتغال داشته باشید. اما در عین حال، یک حوزه بخصوص برای خود انتخاب کنید تا به وکالت عمیق بپردازید. با این استراتژی نه ماهیان کوچک را از دست می دهید و نه فرصت بدست آوردن ماهیان بزرگ تر را.    

نتیجه نهایی

نتیجه نهایی را می توان در یک جمله بیان کرد. «در همه زمینه ها یک چیز بدانید و در یک زمینه همه چیز». این راهکار را می توان به عنوان قاعده بازی معرفی کرد. این قاعده اصولاً برای همه وکلا صادق است، مگر اینکه شرایط خاصی بر فعالیت شما حکمفرما باشد. یک وکیل و حقوقدان سه بعدی کسی است که از این قاعده پیروی می کند. 

برای بررسی بهتر و دقیق تر این موضوع، ویدئوی زیر را با دقت مشاهده کنید. ضمناً شما می توانید مطالب و نکات مربوط به این حوزه را در صفحه «برندسازی و بازاریابی» دنبال کنید. 

اشتراک گذاری: