تکنیک د د م د در سخنرانی؛ ۴ گام طلایی

تکنیک د د م د در سخنرانی

تکنیک د د م د در سخنرانی چیست؟ استفاده از این تکنیک باعث می شود که پیام شما بسیار باورپذیرتر به نظر رسد. اینگونه می توانید پیامتان را بهتر به طرف مقابل منتقل کنید. همانطور که از نام این تکنیک برمی آید، این تکنیک چهار مرحله دارد. «دیدگاه»، «دلایل»، «مثال» و «دیدگاه»، این چهار مرحله محسوب می شوند. در این مقاله به بررسی این چهار تکنیک پرداخته ایم.

مرحله اول: «دیدگاه»

اولین مرحله از تکنیک د د م د در سخنرانی، «دیدگاه» است. در این مرحله باید راجع به دیدگاه، اعتقاد و ایده ها و نظراتتان صحبت کنید. یعنی در این مرحله شما هسته اصلی موضوع سخنرانی را بیان می کنید. مخاطب در این مرحله متوجه می شود که شما بنا است راجع به چه چیزی صحبت کنید. فرض کنید، موضوع سخنرانی راجع به فرهنگ سازی استفاده از وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی است. به عنوان مثال، شما در مرحله دیدگاه می گویید: استفاده از وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی ضروری است. 

مرحله دوم: «دلایل»

دومین مرحله از تکنیک د د م د در سخنرانی، «دلایل» است. در این مرحله شما دلایل خود را بیان می کنید. به مثال بالا برگردیم. گفتیم که استفاده از وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی امری ضروری است. در این مرحله از دلایل این موضوع صحبت می کنیم. چرا استفاده از وکیل و مشاور حقوقی ضرورت دارد؟ به عنوان مثال، استفاده نکردن از وکیل می تواند آسیب هایی جدی به کسب و کارها وارد کند. باتوجه به پیچیدگی قوانین و تغییر آنها، شما نمی توانید بدون مشاور حقوقی به فعالیت خود ادامه دهید.

مرحله سوم: «مثال»

سومین مرحله از تکنیک د د م د در سخنرانی، «مثال» است. شما برای اینکه دیدگاه خود را شفاف تر کنید، باید مثالی ذکر کنید. دلیل شما این بود که استفاده نکردن از وکیل و مشاورین حقوقی خسارات جبران ناپذیری به دنبال دارد. حال وقت آن است که از مثال استفاده کنید. مثلاً شما می توانید به مجوز کسب و کار اشاره کنید. به عنوان مثال، اگر شما فقط یکی از مجوزها را نگیرید، ممکن است به طور کلی فعالیت شما متوقف شود. پس، شما حتماً به یک وکیل یا مشاور حقوقی نیاز دارید.

مرحله چهارم: «دیدگاه»

چهارمین مرحله از تکنیک د د م د در سخنرانی، «دیدگاه» است. دقیقاً مانند همان کاری که در مرحله اول انجام دادید. چون هنوز مطلب به خوبی در ذهن مخاطبتان جای نگرفته است. پس، یک بار دیگر از دیدگاه خود صحبت می کنید. با این کار شما به خوبی جمع بندی می کنید.

مثالی از تکنیک د د م د در سخنرانی

شما به عنوان یک وکیل و حتی استاد، در ارائه ها و دفاعیات خود در دادگاه به این تکنیک نیاز دارید. تکنیک د د م د در سخنرانی چهار مرحله داشت که به آن اشاره شد. شما در بیان هر مطلبی باید یک بار این چهار مرحله را مرور کنید. یک بار برای جمع بندی مثال فوق را مرور می کنیم.

«دوستان عزیزم. برای استفاده از وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی باید فرهنگ سازی کرد. عدم استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی می تواند خسارات هنگفتی را به کسب و کارها وارد کند. عدم توجه به یکی از مقررات، می تواند کسب و کار را به نابودی کشاند. به عنوان مثال، اگر یکی از مجوزهای لازم برای فعالیت شما أخذ نشود، کل فعالیت شما متوقف خواهد شد. پس، شما ناگزیر هستید تا از خدمات یک وکیل یا مشاور حقوقی استفاده کنید». تکنیک د د م د در سخنرانی، دقیقاً مطابق این مثال باید مورد توجه قرار گیرد.

حقوقدانان سه بعدی با استفاده از تکنیک د د م د در سخنرانی، هدف خود از یک ارائه یا سخنرانی را بدست می آورند. در کنار داشتن اطلاعات خوب و محتوای مفید، حتماً باید راهکارهای لازم و قابل استفاده هم مدنظر قرار گیرند. 

سپاس از اینکه مطلب فوق با عنوان «تکنیک د د م د در سخنرانی» از عرفانه محمدی مقدم را مطالعه کردید. شما می توانید مطالب مربوط به «آیین سخنرانی» وکلا و حقوقدانان را از این بخش سایت مشاهده کنید.

اشتراک گذاری: