نفرین منابع در مؤسسات حقوقی

نفرین منابع

نفرین منابع در مؤسسات حقوقی به چه معنا است؟ چه زمانی از مفهوم نفرین منابع بحث می شود؟ این موضوع چه تأثیری بر فعالیت مؤسسات حقوقی دارد؟ آیا وفور منابع مالی نیز می تواند باعث شکست کسب و کارهای حقوقی شود؟ در این مقاله به طور جامع از این موضوع بحث شده است.

نفرین منابع یا تناقض فراوانی

نفرین منابع یا تناقض فراوانی یکی از مفاهیم شناخته شده و مهم در علم اقتصاد است. اقتصاددانان در بررسی های خود با سوالی روبرو شدند. چالش آنها این بود که چرا کشورهای با منابع مالی فراوان، رشد و توسعه کمتری را تجربه می کنند؟ مثلاً کشوری که منابع نفتی و گازی قوی دارد، رشد اقتصادی بالایی ندارد و با مشکلات اقتصادی روبرو است. در واقع این فراوانی منابع، متناقض عمل کرده است. یعنی نه تنها شاهد رشد و توسعه نیستند، بلکه با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه هستند. از اینجا مسئله و مفهوم نفرین منابع یا تناقض فراوانی مطرح شد.

نفرین منابع و اثرات منفی آن

چه می شود که فراوانی منابع باعث شکست سیاست های اقتصادی می شود؟ چگونه عاملی که باید باعث پیشرفت شود، اثر عکس می گذارد؟ وقتی منابع اقتصادی فراوانی وجود دارد، سیاست های اقتصادی کلان اشتباه می توانند سال های متمادی دوام بیاورند. یعنی با منابع مالی زیاد می توان شکست این سیاست ها را به تأخیر انداخت و دیرتر شکست را پذیرفت. این یعنی نفرین منابع.

اثر منفی دیگر نفرین منابع، کاهش توجه به نیروی انسانی است. در کشورهای با منابع مالی زیاد، نیروی انسانی چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. در این کشورها، سرمایه اجتماعی جایگاه مهمی ندارد. در اینجا ارزش منابع مالی به مراتب از نیروی انسانی بیشتر است.

سومین اثر منفی نفرین منابع این است که سیاست های اقتصادی و مدیریتی در این کشورها متزلزل است. اجرای سیاست های اقتصادی وابسته به منابع مالی است. تأمین منابع مالی هم ممکن است دائماً با چالش هایی مواجه شوند. مثلاً ممکن است قیمت و میزان فروش نفت و گاز در بازارهای جهانی با افت و خیزهایی همراه شود. همین موضوع باعث می شود که دائماً اجرای سیاست ها و برنامه ها با نوسان مواجه شود.

نفرین منابع در مؤسسات حقوقی

در مورد نفرین منابع و تناقض فراوانی و آثار منفی آن بحث شد. اما این موارد چه تأثیری بر مدیریت کسب و کارها و مؤسسات حقوقی دارد؟ منابع مالی بسیاری از مؤسسات حقوقی، از فعالیت های غیرحقوقی تأمین می شود. به عنوان مثال، فردی غیرحقوقی سرمایه لازم را تأمین می کند. یا فردی درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی دیگری را وارد کسب و کار حقوقی خود می کند. در اینجا شما با سه ریسک مهم مواجه می شوید.

ریسک های ناشی از فراوانی و نفرین منابع در مؤسسات حقوقی

نفرین منابع یا تناقض فراوانی، سه ریسک مهم را بر مؤسسات و دفاتر حقوقی تحمیل می کند. وقتی منابع مالی شما از جای دیگری تأمین می شود، به راحتی اثرات تصمیمات اشتباهتان را خنثی می کنید. همین موضوع باعث می شود که شما نیاز به بررسی دلایل شکست خود نداشته باشید. یا حتی نیازی به بررسی ریسک های ناشی از اتخاذ تصمیم قبل از تصمیم گیری نداشته باشید.

ریسک دوم نفرین منابع برای مؤسسات حقوقی، از دست رفتن سرمایه اجتماعی در این مؤسسات حقوقی است. مؤسسات حقوقی به صورت تیمی و گروهی فعالیت می کنند. از سوی دیگر، وکالت و ارائه خدمات حقوقی کاملاً به مقوله اعتماد و امانت داری وابسته است. بنابراین، طبیعی است که از دست رفتن نیروی انسانی در این مؤسسات، بدترین اتفاق است. وقتی منابع مالی فراوان است، احتمال دارد اهمیت وکلای مجموعه و مشاورین حقوقی رنگ ببازد. تصور بر این است که به راحتی می توان نیروهای دیگری را جایگزین آنان کرد. این موضوع نگاه موکلین را نیز نسبت به شما مخدوش می کند. مجموعه ای که به فکر کارکنان خود نیست، چگونه به فکر فردی بیرون از مجموعه است؟

ریسک سوم نفرین منابع برای مؤسسات حقوقی، آن است که درآمد شما به کار حقوقی شما وابسته نیست. استمرار رشد و توسعه کسب و کار شما نیز به فعالیت حقوقی شما بستگی ندارد. چون شدیداً به منابع خارجی وابسته هستید، با کاهش آن منابع، فعالیت شما هم دچار رکود می شود.

نتیجه

همانطور که مشاهده شد، داشتن منابع مالی زیاد ضرورتاً خوب یا بد نیست. اما هر چه منابع مالی بیشتر می شوند، ریسک فعالیت های شما نیز بیشتر می شود. یعنی ممکن است منابع مالی زیاد اتفاقاً تأثیر منفی بر کسب و کار شما داشته باشند. آنچه اهمیت دارد این است که باید تمام تلاش خود را انجام دهید تا دچار این چالش ها نشوید. داشتن منابع مالی فراوان و قرار گرفتن در مسیر توسعه، مرز باریکی با رسیدن به نفرین منابع دارد. به خاطر داشته باشید یک حقوقدان سه بعدی هیچ گاه گرفتار نفرین منابع نمی شود. او همواره قبل از تصمیم گیری به همه پیامدهای احتمالی آن توجه می کند. پس از انجام کار و اتخاذ راهبردهای مدنظر نیز موفقیت ها و شکست های آن را ارزیابی می کند.

برای بررسی بیشتر این موضوع، ویدئوی زیر از سیدعلیرضا شکوهیان را ببینید. شما می توانید دیگر مطالب حوزه «اقتصاد» را از این بخش مشاهده کنید.    

اشتراک گذاری: